A good day

May. 10th, 2011 01:03 am
snailmaster: (Default)
Dienos (na, bent jau dabar) nuotaika:Dienos citata:

Anonymous asked: Do you love life?

I don’t know, that changes every half hour or so. Sometimes more, sometimes less. But really, I wouldn’t want to stop living. Too many books to be read.

Dienos daina, nors jau ir apkalbėta pas [livejournal.com profile] anniemariex  :


snailmaster: (Default)


and that's why i have to gooo now.

snailmaster: (Default)
Labai patiko šita citata:

„Bet pagaliau – tikroji Fausto tragedija juk ne tai, kad jis pardavė sielą velniui. Tikroji tragedija – tai, kad nėra velnio, kuris galėtų jūsų sielą nupirkti.“

Radau čia.
snailmaster: (Default)

"Let us toast to animal pleasures, to escapism, to rain on the roof and instant coffee, to unemployment insurance and library cards, to absinthe and good-hearted landlords, to music and warm bodies and contraceptives… and to the ‘good life,’ whatever it is and wherever it happens to be."

snailmaster: (lenore)
Šeštadinį iš antro karto pagaliau pavyko nueiti į "Mono Sapiens", ir tai, iki paskutinės minutės nežinojom, ar įleis. Nes ar ten bilietų nebuvo, ar kažkas, nelabai supratau. (Prieš tai norėjom eiti penktadienį, bet nebebuvo nei vieno bilieto).
Taip, salė nedidelė.  O menų spaustuvėj bilietą galima pirkti tik prieš patį renginį. O kai ateini prieš renginį pasako, kad bilietų jau nebėra. Tai belieka pirkti tiketoje. O tiketa užsideda mažiausiai 3 Lt mokestį. Nu žodžiu, man nepatinka Tiketa.

ai, o spektaklis patiko, susidėjo iš penkių monologų. 
Įstrigusi mintis (netiksliai čia  cituoju):
"Aš mąstau, vadinasi esu. o tie kas nemąsto, jų nėra. O mąstantys mąsto apie tuos, kurie nemąsto. Reiškia mąsto apie tai, ko nėra. O mąstyti apie tai, ko nėra, reiškia svajoti. Taigi pagalvokime, kokios liūdnos mūsų svajonės."

Po to nuėjau į įkurtuves, po kurių vėl labai atsibudo mintys apie išsikraustymą. Tos mintys periodiškai užmiega ir atsibunda. Ir atsibunda. Ir atsibunda. Tik ne aš atsibundu.
snailmaster: (lenore)
Man patinka skaityti knygas, ar gerti kavą skveruose ant suoliukų, ypač kai per anksti atvažiuoju, ar kas nors vėluoja ir tenka ilgai laukti. Šiandien kaip tik laukiau Julės, ir su kava prisėdau ant suoliuko Kudirkos aikštėj. Nu ir žiūriu, ateina kažkoks žmogelis, galvoju, prašys cigarečių, o tas angliškai pradėjo, ir iš karto atpažinau pamokslininką. Kažkada jau buvo prikibęs, tada Sereikiškių parke skaičiau knygą, nes tingėjau važiuoti namo, o vakare turėjau eit į Liverpool'į. Nu ir damn, šį kartą jis mane prisiminė ir pradėjo vėl man aiškint, kad aš eisiu į pragarą, ir t. t. Aš visai nenorėjau jo klausytis, bet nemoku žmonėms pasakyti, kad atsikabintų, tai liūdnai sėdėjau ir dėjausi į galvą, kad turiu kasdien melstis, ir kad turėčiau mesti visą savo dabartinį gyvenimą į šiukšlių dėžę šią pat akimirką, nes jau ir taip ko gero per vėlu, ir kad aš einu velnio keliu, o ne dievo.
Gerai, kad paskambino Julė ir kol kalbėjau telefonu, jis nuėjo sau. Bet nuotaiką sugadino.
Kitą kartą apsimesiu, kad nesuprantu angliškai. Anna dar patarė, kad galiu kurčnebyle apsimesti.

O jei jau kalbant apie dievą, tai jeigui jis norėjo, kad mes dienų dienas melstumėmės jam, kokio velnio įdėjo smegenis į galvas?

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios