snailmaster: (lenore)
Šššalta. Ta proga vakar nusipirkau raudoną šaliką. Raudonas turėtų labiau sušildyti, negu kitų spalvų.

Brolis sudėliojo paskutinę spintą ir jai net nepritrūko detalių. Ta proga sunešiau sesės kaktusus iš balkono. Ne visus, vieną užkliudžiau ir jis išsitaškė ant balkono grindų. Kitų dviejų nesugebėjau iškrapštyti iš lovelių, nes baisiai badėsi. Kitą kartą. Jei sesė juos visus susirinks kurią nors dieną, atsinešiu į namus savo gėlių. Kaktusai iš tikrųjų ne man. Nors patinka, kad nereikia dažnai laistyti.

Vakar vakare, kai jau išėjo brolis ir aš laukiau ateinant Jūratės, pasijutau klaikiai pavargus. Užpuolė kažkoks neramumas ir iš to neramumo suvalgiau pilną indą vynuogių. Valgiau ir valgiau, valgiau ir valgiau, negalėjau sustoti. Net ir skonio labai nejutau, bet valgiau, nieko negalvodama. Kai jau atėjo Jūratė, lygiai taip pat be jokių minčių pradėjau piltis vyną. Vienu metu, kai Jūratė išėjo parūkyti, net pamiršau, kad ji yra, ir baisiai nustebau, kai išėjo iš balkono. Greitai pavargau.

Susiradau kaimynę-bendradarbę, su kuria rytais važinėju į darbą. Eiti pėškom būtų 15 minučių, bet mes važiuojam.
Kai važiuoju į darbą iš Antakalnio, autobuse sutinku kitą bendradarbę.
Aš niekad nebūnu viena. Nežinau, ar čia gerai.

Nauji metai

Jan. 2nd, 2007 06:38 pm
snailmaster: (caterpillar)
Su naujaisiais visus!!!
Bent šiemet naujuosius sutikau tikrai linksmai.
Viskas prasidėjo, kai mes, keturi žmonės (aš, sesė, jos vyras ir jų kaimynė) inkognito išvažiavom į Palangą, kažkur apie 8 valandą. Beveik niekas nežinojo, kad mes ten važiuojam. Aš išpyliau pačią pirmą stiklinę viskio su nestea sau ant kelių. Visą visą. Kai tą patį padariau antrą kartą, man pasakė, kad mane katapultuos iš mašinos ir neduos daugiau gerti. Paskui gėriau iš butelio. Prieš 12 buvom ant tilto, lakstėm, šūkavom, fotkinomės ir spoksojom į fejerverkus. Išlakėm du butelius šampano. Liutauras negėrė, nes mus dar turėjo parvežt atgal į Vilnių. Vienu žodžiu, buvo labai linksma.
Ai, nemoku aš linksmai rašyti.

Vakar naktį sumgalvojau, kad man būtinai reikia naujo šaliko. Tai išknisau kažkokių siūlų, kurie pasirodė apėsti kandžių (buvo šlykštu, bent nurankiojau tas šlykštynes), ir pradėjau megzti. Keista, bet visai gerai sekėsi, jau pusę šaliko turiu.

Dabar bandau rašyti referatą, reik apie kokį nors vakarų menininką, tai aš pasirinkau islandų skulptorę Gabrielą, nežinau, ar čia vakarų, bet whatever, man patiko jos darbai.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:53 pm
Powered by Dreamwidth Studios