Nov. 8th, 2011

snailmaster: (squers)
Paskutiniu metu daug spoksau visokių interjerų. Aišku, kodėl, todėl, kad persikrausčiau. Tai patinka šitas blogas, pilnas visokių gražių namų ir pan.
Ei, anniemariex, kada dažysim mano baldus, huh?

Beje, kai susidėjau savo knygas, ir jos nebepasimeta tarp tėvų knygų begalybės, matau, kad turiu daug tokių, kurias noriu perskaityt. Bet jau senokai beskaičiau ką nors. Nors nea, meluoju, užvakar skaičiau Gogeno biografiją. Bet tą knygą skaitau tik kai esu pas draugus ir neturiu ką veikti, taigi, labai retai. Anksčiau daug perskaitydavau trūlikuose, bet dabar mažai bevažinėju, tai net ir tais retais atvejais, kai tenka kur nors važiuoti, būnu nepasiėmusi knygos.

snailmaster: (Default)
O šį rytą koks rūkas. Tikras ruduo, tik gražesnis, negu galėtum tikėtis lapkričio vidury, nėra dar purvynų ir lietaus. tfu tfu tfu.
Šią savaitę niekas manęs neveža į darbą, bendradarbė išsikomandiravo Ispanijon. Nors su mašina važiuoti gerai, bet ėjimas pėškom irgi turi savų privalumų. Susivynioju į raudoną šaliką, užsikišau ausis muzika, kavą, kurios nespėju išgerti, susipilu į namie rastą netikrą kavos puodelį (iš išorės atrodo kaip koks coffe inn'o, bet iš tiesų keraminis) ir šliaužiu darban.
Čia dabar prisiminiau, kaip bendradarbė iš manęs juokėsi, kad mes išeinam ne pasivaikščioti, o pabėgioti. Kai man primena, kad pasivaikščioti juk išėjom, sulėtinu žingsnį, bet po kurio laiko pamiršusi vėl bėgu. Įprotis, kadangi dažnai visur vėluoju, tai ir žingsnis prisitaikė  vaikytis bėgančias laikrodžio rodykles.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 07:38 am
Powered by Dreamwidth Studios