Oct. 7th, 2011

snailmaster: (moon)
Šiandien ryte mačiau, kaip į 50 autobusą įvažiavo mašina. Stuktelėjo ir nuvažiavo savais keliais, o 50tas liko stovėti stotelėje - akytėm mirksi, žmones išleido, ir užtvėrė kelią visiems kitiems autobusams.
Šiandien ryte vėl nespėjau pavalgyti ir dabar pilvas dėl to labai liūdi.
Šiandien ryte jaučiasi vakar išgerta tekila.
Šiandien ryte buvo labai sunku keltis.

Vakar J sakė, kad parduotų sielą, kad tik šiandien būtų šeštadienis.

Prisiminiau jau čia man rodos cituotą mintį apie Fausto didžiąją tragediją, kad nėra kam tos sielos parduoti. Damn.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 07:33 am
Powered by Dreamwidth Studios