Sep. 14th, 2011

snailmaster: (Default)
Pagaliau pagaliau pajudėjo reikalai su kraustymusi.
Mama oficialiai LEIDO man persikelt į sesės butą ir tenai gyventi. Netgi atiduos kažkokias tai lentynas.
Šiandien eisiu jau ten apsižiūrėt, patvarkyt kiek šiukšlyno, o paskui įkalbinėt brolį, kad atvežtų ir surinktų tas lentynas. tai pirmas darbas.
Žodžiu, jaučiuosi šiek tiek exited dėl viso to kraustymosi.
Norėčiau pasišvaistyt burtų lazdele ir kad jau viskas būtų visur perkelta, sutvarkyta ir galėčiau šian grįžt į jau įrenktus namus. Kita vertus, jei turėčiau tą burtų lazdą, išsiburčiau sau namelį kur nors centre, su žaliu kiemu, gražiais balkonais puikiais kaimynais, bet dabar džiaugiuosi tuo ką turiu. Va taip va.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 03:40 am
Powered by Dreamwidth Studios