Sep. 8th, 2011

snailmaster: (moon)
Tai va, šiandien visą dieną kovojau su miego malūnais, darbe porą kartų jau vos vos nesumerkiau akių, bet abu kartus išgelbėjo skambučiai. Už tai kai grįžau namo, niekas nepadėjo, atsibudau va prieš kokias 20 min ir vis dar nesigaudau aplinkoj.

Mama įtartinai bando apsimetinėti gera, pasveikino mane su mano/savo vardadieniu(planavau šiaip aš ją pasveikint, bet kol grįžau namo, pamiršau viską). Nekenčiu, kai ji šitaip, matyt sugalvojo kažką negero. Arba nori ko nors prašyti, arba priėmė kokį man nepalankų sprendimą. Geriau jau iš karto viską pasakytų, kad aš galėčiau ramiai išklausyti, su viskuo sutikti, o tada jau galvoti, ką daryt.

Kraustymasis? Ne, nieko nežinau.

Gal einu toliau sapnuot.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios