Jul. 22nd, 2011

snailmaster: (evil)
Sėdžiu sau viena virtuvėj, geriu vyną (maximoj rieslingas po 7lt, tiesa, kiek saldokas, bet įmanoma gerti), chatinu su broliu. Šiek tiek liūdnoka, nes pusė draugų išvažiavo į tamstos festivalį, kita pusė šiaip linksminasi. Bet nepasiduodu sadness, klausausi Patriko "And I showed you my ugly heart", riju šokoladą ir migdolus.
Damn, man reikia nupaišyti žemėlapį.
Reikia dabar. Marija, eik paišyti žemėlapio.
Leave me alone with your stupid map I'm sick and tired, this week was so fucking hard, I hate my job, only love the money wich I don't have now and thats make me so sad and the wine is going to end , I just hate everybody around me.

Damn.
I'm a lonely schizofrenic.
Damn damn.
Okz, aš ir vėl girta rašliavoju, naughty naughty.
snailmaster: (Default)Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios