Jul. 19th, 2011

snailmaster: (cats)
Prisiminiau vieną dalyką. Neseniai atradau, kad vis tik turiu protinių dantų! Netgi visus du!
Ir manau, kad tai yra siaubingas dalykas, nes dabar nebeturiu kuo pateisinti savo kvailumo.
Ai, dar liko šviesūs plaukai. Ok than.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:41 pm
Powered by Dreamwidth Studios