Jun. 6th, 2011

snailmaster: (cats)
Niežti rankas, niežti kojas, gerokai apėdė uodai mane per savaitgaly. Bet tai ką, jau oficiali vasara! And that's so so wonderful. 

Šiąnakt sapnavau kažkokį košmarą. Šiaip labai retai sapnuoju košmarus, bet jau kai sapnuoju, tai labai baisius. Sapnavau, kad bijau užmigti, ir kad kažkokie vaiduokliai stovi prie lovos, savijauta labai labai bloga, sapne žinojau, kad man prasideda paranoja, ir kad savo dienas pabaigsiu beprotnamyje ir kad jau dabar nesuvokiu, kas vyksta iš tiesų, o kas tik mano galvoje, ir buvo labai labai tamsu galvoje.

Fuh, vėliau pradėjau sapnuoti kažką kitą, bet kai atsibudau, palengvėjo, kad viską sapnavau. Ir čia jau antras kartas, kai sapnuoju, kad išprotėjau, ir labai klaikiai tada jaučiuosi.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios