Jun. 3rd, 2011

snailmaster: (cats)

Išvažiuosiu šian į stovyklą, bet dar net nepradėjau krautis daiktų. Vakar  turėjau susikrauti, bet  neturėjau nuotaikos. Užtai turėjau nuotaikos eiti į kiną su Julium, pliurpti su [livejournal.com profile] anniemariex ir gerti arbatą pas kaimynę. Vėliau nebeturėjau jėgų ieškoti daiktų, su kuriais paskutiniu metu visiškai nebesusitariu, jie dingsta ir atsiranda kai man mažiausiai to reikia.
Kažkur pamečiau akinius nuo saulės, kas man yra baisi tragedija, nes su savo akimis ne tik kad negaliu normaliai atsimerkti saulėje, bet jos dar ir ašaroja nuo vėjo, o jei tas vėjas pakelia šiukšles ar į akį pataiko koks vabaliūkštis, galiu vaikščiot apsižliumbus visą dieną.
Kitas daiktas, kurį pamečiau yra mano užrašų knygelė, kas irgi yra gan tragiška, nes ten buvo abiejų banko kortelių kortelės su pin kodais. Užtai dabar turiu priežastį, kodėl negaliu susimokėti už kompą. Dėl šitos dar turiu vilties, kad palikau pas sesę. 

Nnepatinka man šitaip žaisti, kiek aš galiu vis ieškoti ko nors, kaip kokia asilė.Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios