May. 30th, 2011

snailmaster: (Default)
Jau nebežinau kelintą savaitgaly iš eilės praleidžiu pas draugus name Antakalnyje. Toks jausmas, kad ten sustoja laikas, grynai kaip skrybėliaus arbatėlė iš 'Alisa stebuklų šalyje" - turbūt visą laiką prasėdim verandoj, žaidžiam stalo žaidimus, šnekam nesąmones, darom valgyt ar pjaunam žolę. Grįžusi jaučiuosi kaip po kokių atostogų kaime, ar iš kokios realybėje neegzistuojančios vietos.
Šį kartą niekas iš mūsų neturėjo pinigų, tai virėm sriubą iš dilgėlių, o aš iš namų pavogiau butelį romo.
Man patinka.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 03:41 am
Powered by Dreamwidth Studios