May. 1st, 2011

Sunday

May. 1st, 2011 11:49 am
snailmaster: (moon)
Penktadienį man kažkaip gerokai nesisekė, o šeštadienį dėl to visą dieną jaučiausi kažkokia stresuota, tai kai grįžau nuėjau miegoti. Nors vakare ir norėjau išeiti iš namų, nepajėgiau atsikelti iš lovos, kūnas atsisakė vykdyti smegenų nurodymus, o ir smegenys nedegė noru išlįsti į žmones.
Užtai šiandien visą rytą mokausi Shim Sham. (mokėmės jį šokti penktadienį, bet aš su savo sulėtintu suvokimu visko turiu mokytis kokius penkiasdešimt kartų daugiau, nei kiti, kad išmokčiau).

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios