Apr. 21st, 2011

snailmaster: (Default)
Žiūriu gražius vaizdus internete ir negaliuuu, kaip jau noriu, kad greičiau ir pas mus taip būtų. Nors jau nebegaliu skųstis, visai šilta, galima pagaliau ir ant suoliuko knygą paskaityti, nebijant sušalti.

Vaizdus tai tokius visokius matau:Taip skubėjau šiandien iš darbo, o grįžusi supratau, kad neturiu ką veikti šiandien.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios