Apr. 17th, 2011

snailmaster: (lenore)
Bandau apsikuopti savo šiukšlyną, eilinį kartą, bet su savo apsisukimais tvarkysiuosi matyt kokią savaitę.

Kažkoks keistas savaitgalis, lyg ir gera, ir smagu, bet širdyje vis neramu. Neramu neramu neramu neramybė. Neišeina susikaupti ir būti ten, kur esu, mintys laksto po visą pasaulį ir tranko smegenis ir neduoda ramybės. Ir vis nežinau, ką daryti.

Ai, bet ką aš čia.
nusipirkau žibučių, nes nesugebu nusivilkti iki miško ir pati pasiskinti. O jų tuoj ir nebebus. Be to, jas pardavinėjanti moteriškė buvo apsirengusi suderintais rūbais ir už puokštelę ėmė tik litą. Tai nupirkau ir mamai, gal nepyks taip, kad mažai bendrauju (naktimis vis išeini, nėra kada net pabendrauti. sorry mama, bet naktimis tu miegi, taip kad bet kuriuo atveju mes nebendraujam).

Einu, reikia grįžti prie šiukšlyno.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios