Apr. 6th, 2011

snailmaster: (cats)
Taigi, išsilaipinome Varšuvoje 5 ryto vietos laiku ir ramiai pasivaikščiodamos tiesiai tiesiai nuėjom iki Warszawa Centralnaja stoties. Šiuo metu ji renovuojama ir visa apdangstyta. Tai įlindom į požemį, kuriame atsidūrėme tiesiai prieš mcdonaldą. Nusipirkom kavos ir nuėjom iki netoli esančio parkelio, kaip pasakojo [livejournal.com profile] placebo_junkie , čia kažkada vyko nemokamas MGMT koncetas, kuriame ji buvo. Taigi, prisėdom parūkyti, išgerti kavos ir paspoksoti į lenkškus kirus, kurie skraidė ratu aplink aikštelę ir atrodė, kad gal jie pririšti ten, kad toliau nenuskristų.
Priėjo pora policininkų ir kažką lenkiškai šneka mums.

Sorry, do you speak english?
Yes, do you have passprts?
Yes, we have to show them to you?
Yes please.
Ok.
Aha, Litva. What are you doing in Warszaw?
We came to the concert.
Aaa, ok, don't throw your cigarettess on the ground, throw it into garbage bin.
Ok.

Parūkę nebeturėjom ką veikti, tai nusprendėm susirasti Starbaksą ir išgerti jų brangios kavos. Kiek paklaidžioję radom, ten ir prasėdėjom iki prekybos centro atidarymo, skaitydamos senus 370, kuriuos junkie atsivežė iš Lietuvos.
Pasėdėjom iki prekybos centro atidarymo ir nuėjom apsipirkti.
Beje, atvirukų šį kartą niekam nesiunčiau, sorry, laiku pakeliui nepasitaikė paštas...
Nusivarę nuo kojų pagaliau patraukėm link hostelio, šį kartą išbandėm vieną juokingu pavadinimu Oki Doki Hostel. Registratūroje kantriai išklausėm informaciją apie miestą, kurią ir taip žinojom, gavom žemėlapį, knygutę apie Varšuvą, susimokėjom po 44 Zlotus ir nuėjom miegoti.
Miegoti sekėsi sunkiai, nes kambarys bendras ir ateinantys/išeinantys žmonės keldavo šiokį tokį triukšmą.
Atsikėlėm, prisikišom plunksnų į ausis ir pamažu patraukėm link Stodolos. Buvom jau beveik atėję, kai kažkoks šūdelis įkrito man tiesiai į dešinę akį, ir aš niekaip negalėjau jo iškrapštyti, kaip ir placebo_junkie, kuri nieko neįžiūrėjo toje mano akyje. Žodžiu, Stodolą pasiekiau apsižliumbus. Visai tiko prie čia susirinkusių gotų. Pradėjo lyti, ir mes stoviniavome už durų, spoksodamos į gražiai apsirengusius paauglius, kurie tepėsi blizgučius ant veidų, barstė juos vieni ant kitų ir aplinkinių.

Koncertas

Apr. 6th, 2011 08:33 pm
snailmaster: (cats)
Pagaliau įleido į vidų, aš pakabinau paltus (pakabinimas 2 zlotai už paltą, tai kas, kad abu ant vienos pakabos:/)
Atidarius salės duris visi bėgte nubėgo prie scenos mes atsidūrėme maždaug trečioj eilėj.

Laukėm laukėm, fone sau tyliai grojo Radiohead, ir mes džiaugėmės, kad matyt nebus apšildančios grupės. Kojos pradėjo visiškai atsisakinėti stovėti, batai ėmė piktybiškai spausti, o priekyje atsistojo vaikinas, nuo kurio taip nešė žuvimi, kad mes savo noru pasitraukėme toliau.
Pagaliau pagaliau, užgeso šviesos, visi ėmė klykti, ir į seną išėjo Patrick'as su kapišonu ir pasakė I'm a superstar. Įsijungė šviesa, jis nusimetė kapišoną, ir išvydome juodaodį vyruką, kąą?? Ar čia kažkoks pokštas? Kai jis pradėjo repuoti, greitai pamatėme dvi juodaodes merginas už jo ir suvokėme, kad čia apšildanti grupė. Damn. ROWDY SUPERSTAR pasirodo buvo jų pavadinimas. kojos ėmė pykti dar labiau, ausys taip pat. Kai kurios dainos buvo visai nieko, kai kurios būtų buvę juokingos, jei ne prakeiktas nuovargis ir visiškas nenusiteikimas kentėti apšildančią grupę.
Gerai, kad dainos buvo neperilgiausios ir jų ne peperdaugiausiai.
Pakeitęs kelis blizgančius kostiumus, šalmą,  superstaras pagaliau užleido sceną garsistams, kurie sunešiojo ir suderino Patricko instrumentus,  pagrojo, už tai jiems žiūrovai paplojo. Beje, dar niekad Stodoloj nemačiau tiek mažai žmonių, o bijojom, kad neliks bilietų.
Ir pagaliau pagaliau, jau iš tiesų išėjo pats Patrikas. Pasakė, kad galime į jį ką nors mesti, kadangi buvo labai negeras ir neatlikinėjo pratimų. Ir lenkai metė į jį, kažkokius spalvotus popierius. Smagu. Sugrojo turbūt visas mylimiausias dainas, po Magick Position išėjo, bet greit sugrįžo dar porai dainų. Lenkai padovanojo jam savo vėliavą, aprašinėtą kažkokiais žodžiais. Patrickas užsimetė ją ant peties, vėliau užsirišo ant galvos.
Vaizdų:


Koncertas pasibaigė, kojos irgi, nusipirkom alaus, aš išlaisvinau pėdas iš batų ir lėtai išgėrusios alų pagaliau pasiėmėm paltus ir patraukėm link hostelio, visiškai nusibaigusios, bet laimingos. Beje, lenkai dabar jau ir naktimis kelius taiso, visur buvo pilna darbininkų, keistai jie atrodė naktį taisydami kelius.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios