Mar. 21st, 2011

snailmaster: (lenore)
Oh velnias velnias, man reikia eiti pas vedėją prašyti atostogų, bet bijauuuu. Nu ir kol sėdėdama bijojau, vedėja kažkur išvažiavo, ką tik girdėjau, kaip atsisveikino. Ai, rytoj tai jau tikraitikrai paprašysiu.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios