Mar. 11th, 2011

snailmaster: (Default)
Rašiau rašiau aš čia apie Heinekeną, ir netyčia susiskaičiavau, kad gi iki vasaros nepilni trys mėnesiai beliko. Džiugi žinia, nes vakar darbe vos nepradėjau verkti, kai pamačiau, kad sninga. O vasaros tai laukiu laukiu penkiais greičiais, kaip sako viena mano pažįstama.

Ta proga prisimenu pernai ir laukiu šių metų festivalio (jau žiūriu šitą kokį 20-tą kartą iš eilės):Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios