Mar. 9th, 2011

snailmaster: (lenore)
Klausausi lapkričio dainų pavasarį, and so whatever.
Nebesugebu pabaigti žiūrėti filmų per vieną kartą, o kai jau pradedu išjunginėti kompą, ima mirksėti skypas - kažkas kažką nori pasakyti.
Don't know what to do and what to think. Ir kur šią savaitę pasislėpė mano gyvenimo džiaugsmas??

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios