Mar. 4th, 2011

snailmaster: (squers)
Džyyy.. nusiritau iki to, kad skaitau debiliškus delfio komentarus, ir dar piktinuosi jais.
Viskas, reikia eiti lauk, pravėdinti galvą.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios