Feb. 18th, 2011

snailmaster: (Default)
Buvau parašiusi, kaip šlykščiAI spigina į akis saulė, bet dabar pagalvojau, taigi jėga saulė, ištirpdys sniegą, o ir akinių nuo saulės pasirodo nepamiršau pasiimti, kaip ryte galvojau.
Tai vaaaa. Ir pagalvojau, kad reikia būti geros nuotaikos.
Pagalvojau pagalvojau blah blah blaaaah.

Eisiu šiandien į knygų mugę, noriu nusipirkti kokį nors gražų kalendorių.
Knygų nebepirksiu, nes nebeturiu kur jų dėti.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios