Feb. 14th, 2011

snailmaster: (moon)
 Per vieną penktadienį sugebėjau pragerti mylimiausią kepurę, šaliką ir kelionę į Kauną. Kad nebūtų mažai, gavau klaikų nugaros skausmą ir klaikoką šeštadienį, kai negalėjau užmigti, nes kratė šaltis ir tą nugarą skaudėjo.
Ar buvo verta? Nežinau, prisigerti matyt neverta. Iš pradžių buvo tikrai linksma, galvojau, pagaliau, po nekokios dienos bent vakaras tikrai geras. Ir iš to džiaugsmo pyliausi viską, kas tik pakliuvo po ranka. Nesmagu aišku. 

Nu va, pasiskundžiau, ir užtenka.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios