Jan. 21st, 2011

snailmaster: (squers)
Nežinau, kaip išvaikyti visus vėjus iš galvos. Užkimštos ausys nepadeda, įtariu, kad  jie patenka per akis. Pavasariškas oras ir atsibudę paukščiai taip pat nedžiugina (jie visi apgavikai, juk matau kalendoriuje, kad dar tik sausis).

Eisi į butą, kuriame jau buvai, bet turėsi apsimesti, kad jame nebuvai. Čia tas pats kaip su tuo šuniu, kurį matei, bet turi apsimesti, kad jo nematei.
Ir paskui stebiuosi, kad patikiu dalykais, kurių niekada nebuvo :)

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios