Jan. 18th, 2011

snailmaster: (lenore)
Kompas su manim nešneka. Ir nedainuoja. Ir nesako, ką filmuose žmonės kalba.
Nepatinka man taip. Nešiu kompą gydytis. Tikiuosi, neištrins jam atminties...

O gal užtektų palaukti, kol praeis pilnatis..

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios